Organisasjonen

TRV Gruppen AS

TRV Gruppen har en historie som går helt tilbake til 1918. Det ble begynnelsen på en miljøhistorie om en bedrift som hele tiden har jobbet for å fremme gode løsninger som tjener mennesker og miljø. TRV Gruppen  eies 100 % av Trondheim kommune. Virksomheten er knyttet til håndtering av alle avfallstyper fra husholdninger og næringsliv. Et av våre viktigste fundament er at forretningsvirksomheten foregår i tråd med de strengeste kvalitets- og miljøbestemmelser som finnes, både etter nasjonale og internasjonale regler og standarder.

TRV Gruppen eier datterselskapene Retura TRV AS og Trondheim Renholdsverk AS.  Trondheim Renholdsverk utfører tjenester knyttet til privathusholdningene i Trondheim kommune, mens Retura TRV leverer avfalls- og gjenvinningsløsninger til næringslivet.

Retura TRV AS

Retura TRV ble opprettet 1. juni 2005, og er den største aktøren innen avfallshåndtering for næringslivet i Trondheim. Driften omfatter innsamling og transport, mottak , sortering og forsendelser til materialgjenvinning. Retura TRV har franchiseavtale med det landsdekkende kjedesamarbeidet Retura Norge hvor også Retura TRV er medeier.

Trondheim Renholdsverk AS

Trondheim Renholdsverk  ble opprettet 1. januar 2006. Selskapet tilbyr avfalls- og gjenvinningsløsninger til kommunens innbyggerne, barnehager, skoler og sykehjem. I tillegg jobber selskapet for avfallsreduksjon og økt gjenbruk. Trondheim Renholdsverk skal være blant Norges beste når det gjelder å ivareta ressursene i avfallet på en mest mulig moderne, effektiv og miljøvennlig måte. Selskapet drifter etter selvkostprinsippet.

Organisering av TRV konsernet og eierandeler i andre selskap