HMS & kvalitetspolitikk

Konsernet TRV Gruppen skal være Midt-Norges foretrukne leverandør av tjenester innen avfallshåndtering

Konsernet TRV Gruppen skal være Midt-Norges foretrukne leverandør av tjenester innen avfallshåndtering. Dette oppnår vi ved å være:

  • Offensive overfor nye løsninger og produkter
  • Pålitelige ved å sikre god kvalitet gjennom styringssystem og interne rutiner
  • Kundeorienterte ved å fokusere på kundens behov og tilbakemeldinger

Vi skal levere kvalitetsriktige produkter og tjenester til en markedsdyktig pris. Vi ønsker å være en miljøbedrift ved å benytte kundevennlige og miljøriktige avfalls- og gjenvinningsløsninger, og vi tilstreber å jobbe på en slik måte at vår virksomhet ikke er til skade for våre omgivelser.

De ansatte er vår viktigste ressurs, og det er viktig for oss at de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Gjennom involvering av engasjerte og kompetente medarbeidere sikrer vi at våre tjenester og produkter holder en høy miljømessig og kundevennlig kvalitet.

Vi skal til enhver tid oppfylle krav og forventninger som er gitt i lovverk, samt gjeldende tillatelser og avtaler. Gjennom systematisk bruk av styringssystemer, sikrer vi kontinuerlig forbedring av vårt HMS- og kvalitetsarbeid.