Rapportering

TRV Gruppen AS

TRV Gruppen AS driver utleie av fast eiendom til egne datterselskapers operative virksomhet, samt leveranser av fellesadministrative funksjoner.  Selskapet forvalter eierskapet i de to heleide datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS. I tillegg forvalter selskapet minoritetsposter i andre selskaper i Norge. TRV Gruppen er 100 % eiet av Trondheim kommune. Selskapet er et offentligrettslig organ.

Trondheim Renholdsverk AS

Renovasjonen i Trondheim drives etter selvkostprinsippet, noe som innebærer at renovasjonsavgiften reflekterer kostnadene knyttet til å samle inn og håndtere husholdningsavfallet i Trondheim kommune.

Retura TRV AS

Retura er en ledende leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester til næringslivet, og  jobber for at mest mulig av avfallet skal komme til nytte som resirkulerte produkter. Retura er eid av både kommunale og private aktører og er en franchisebasert kjede.

TRV Gruppen har en viktig rolle som miljøansvarlig aktør. Vi arbeider kontinuerlig for at vår virksomheten skal være så skånsom som mulig mot miljøet, vi skal forhindre og forebygge forurensning og vi skal finne de beste gjenvinningsalternativene.

Årsrapporter

Her kan du lese og laste ned våre årsrapporter (pdf).

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming? Tilgjengelighetserklæring. 

Tilgjengelighetserklæring for trvgruppen.no

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Gjennom tett samarbeid med våre leverandører vil vi sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre verdikjeder, så vel som i eget selskap.

Les vår redegjørelse etter Åpenhetsloven her.