Personvern

TRV Gruppen AS

 • Trondheim Renholdsverk AS
 • Retura Trv AS

 

 • Personopplysninger

  Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

  All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

  TRV Gruppen AS, Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS (heretter kalt konsernet) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av konsernets tjenester og produkter. At konsernet er behandlingsansvarlig innebærer primært at vi har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

  Et selskap som behandler data på vegne av konsernet kalles en databehandler. Når vi benytter en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler som regulerer hvordan denne kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på konsernets vegne og til tydelig definerte formål.

 • Behandlingsansvarlig

  TRV Gruppen AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

 • Hvordan får vi opplysninger om deg?

  Kort fortalt: Det meste vi har av data om deg er data du selv gir oss gjennom bestilling og som mottaker av konsernets varer og tjenester.

  Opplysningene hentes inn på flere måter:

  1. Opplysninger du selv gir til oss

  Når du registrerer deg som kunde hos oss vil du oppgi en del data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser for å levere de varer og tjenester du har bestilt.

  Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, for eksempel ved å sende oss en e-post til kundesenteret, økonomiavdelingen, saksbehandlere / selgere eller andre felles postmottak i konsernet.

  2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

  Se eget punkt om hvordan vi håndterer personvern på våre nettsider og chat i rapport fra Increo AS.

  Se personvernerklæring for trvgruppen.no

  Se personvernerklæring for trv.no

  Se personvernerklæring for Retura TRV AS

  Arkivverdige dokumenter som blir sendt inn til og sendt fra TRV Gruppen AS og Trondheim Renholdsverk AS, blir skannet og lagret i våre saksbehandlingssystem. I de fleste av dokumentene, vil man kunne finne personopplysninger. Generelle lover som for eksempel offentlighetsloven, arkivlov, forvaltningslov, personopplysningslov osv. regulerer hvordan de skal behandles.

  Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og chat ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 • Kredittinformasjon

  ( Informasjonen nedenfor gjelder kun for Retura TRV AS )

  Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning av at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har da et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil kunden få tilsendt gjenpart med innholdet av kredittsjekken. Vi påpeker at det er kundens plikt å melde fra om evt. endring av adresser.

 • Hvordan bruker vi opplysningene om deg?

  ( Informasjonen nedenfor gjelder kun for Retura TRV AS )

  Kort fortalt: Personopplysningene vi har, bruker vi for å fakturere konsernets varer og tjenester. Vi kan også bruke personopplysningene for å kunne reklamere med informasjon og kampanjer.

  Konsernet jobber kontinuerlig med å gi deg en best mulig opplevelse av våre tjenester. Til dette bruker vi blant annet personopplysninger..

  1. .. til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig

  Konsernet behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenestene som avtalt med deg.

  2. .. til statistikk og å forstå markedstrender

  Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene, tjenestene og abonnementsproduktene våre.

 • Utlevering av personinformasjon

  I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

  Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av it-plattform, markedsføring, drift av app til kundefordelsprogram og lignende.

  Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

  Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder

  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller som ledd i betalingsinnkreving mv hvor det foreligger saklige grunner

 • Særlig om markedsføring i e-post og sms

  ( Informasjonen nedenfor gjelder kun for Retura TRV AS )

  Hvis du har et aktivt kundeforhold hos oss, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold hos oss, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

 • Retting og sletting av personopplysninger

  Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss på personvern@trvgruppen.no dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

  Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

  Vi jobber kontinuerlig for å få nedfelte rutiner for sletting, deidentifisering og anonymisering av personopplysninger. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra f.eks. din kundekonto / leverandørkonto.

 • Endringer i personvernerklæringen

  Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen i hht vår personvernpolicy. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om TRV Gruppens personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

E-post: personvern@trvgruppen.no

Postadresse:

TRV Gruppen AS
v/Personvern
Postboks 2380, Torgarden
7004  TRONDHEIM