Om TRV Gruppen

Konsernet TRV Gruppen AS eies 100 % av Trondheim kommune.

Hvem er vi

TRV Gruppen AS eier datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS. Totalt har konsernet ca. 200 ansatte. TRV Gruppen leverer fellesadministrative funksjoner til de to datterselskapene, drifter og leier ut fast eiendom og er medeier i flere selskaper innen avfalls- og gjenvinningsbransjen.

TRV Gruppen eies 100% av Trondheim kommune og er et offentligrettslig organ. Forretningsvirksomheten foregår i tråd med strenge kvalitets- og miljøbestemmelser som finnes både etter nasjonale og internasjonale regler og standarder.

Trondheim Renholdsverk utfører avfalls- og gjenvinningstjenester for husholdningene i Trondheim kommune. Retura TRV leverer avfalls- og gjenvinningsløsninger til næringslivet i tillegg til containerutleie.

Historikk

1918Trondheim Renholdsverk (TRV) etableres.
Kildesortering innføres tidlig og matavfallet gir årlig grunnlag for oppdrett av ca 2000 griser.
1930Spesialbil for støvfri innsamling av husholdningsavfall anskaffes.
1943Svineproduksjonen opphører.
1950Grismatproduksjon nedlegges.
1960Ladedalen tas i bruk som fyllplass.
1968Gjennomgripende effektivisering gjennomføres.
1971Fyllplassen på Hegstadmoen tas i bruk.
1973TRV satser på container-bransjen.
1982Nye lokaler tas i bruk på Sluppen.
1985E-verkets forbrenningsanlegg på Heimdal i drift.
1993TRV 75 år.
1994Sorteringsanlegg for produksjonsanlegg settes i drift.
1996Gjenbruksstasjonene på Leangen og Hegstadmoen åpner.
1997Kildesortering av avfall fra husholdningene starter på Strinda og ordningen innføres i hele kommunen.
Renovasjon vest for Nidelven konkurranseutsettes.
Brann i sorteringshallen på Hegstadmoen gir skader for nærmere 20 mill. kr.
Kommunen oppretter en ny avfallsforvaltning, Avfallsseksjonen.
1998TRV mister renovasjonen vest for Nidelva. Sorteringsanlegget på Heggstadmoen reåpnes.
TRV tilpasser seg ny konkurransesituasjon, etablerer ny salgsavdeling.
1999Undersøkelse viser at det er i TRVs områder hvor byens innbyggere er mest fornøyd med renovasjonsordningen.
Gjenbruksstasjonen på Leangen stenges.
2000Norges første bil for bunntømming av containere kjøpes inn i forbindelse med nytt kildesorteringssystem i Midtbyen.
2002Trondheim Renholdsverk omdannes til aksjeselskap.
2005Trondheim Renholdsverk omdannes til konsern med 3 selskaper: Trondheim Renholdsverk AS, Retura TRV AS og Renholdsverket AS.
2006Renholdsverket får tildelt renovasjon for hele Trondheim kommune.
2007TRV etablerer seg for første gang utenfor Trondheim kommune, med egen virksomhet i Kristiansund (Nordvest Gjenvinning).
Renholdsverket går til innkjøp av 2 hybridbiler og 1 renovasjonsbil for avfallssug.
2008En ny sorteringshall for næringsavfall på 3750 kvm åpner.
2009Deponiet på Heggstadmoen blir stengt.