Historie

1918Trondheim Renholdsverk (TRV) etableres.
Driftskonseptet dreier seg allerede om kildesortering og gjenvinning. Husholdningsavfallet sorters sorteres som søppel, svinmat og skrap. Byens latriner tømmes daglig.
1925Anlegget på Sluppen er ferdig utbygd, med pudrettfabrikk, sorterings- og forbrenningsanlegg, fôrmatkjøkken til grisematproduksjon, grisehus, stall og arbeiderboliger.
1930Spesialbil for støvfri innsamling av husholdningsavfall anskaffes.
1943Svineproduksjonen opphører. Innsamlingen av matavfall ga på det meste grunnlag for oppdrett av ca. 2.000 griser.
1946Slutt på kildesortering i Trondheim. Alt byens avfall går rett på dynga. Deponi på Sluppen, Nidarvoll og Lade frem til 1971, deretter på Heimdal og Heggstadmoen.
1950Grismatproduksjon nedlegges.
1960Ladedalen tas i bruk som fyllplass.
1968Gjennomgripende effektivisering gjennomføres.
1971Fyllplassen på Heggstadmoen tas i bruk.
1973TRV satser på container-bransjen.
1982Nye lokaler tas i bruk på Sluppen.
1985E-verkets forbrenningsanlegg på Heimdal i drift.
1993Trondheim Renholdsverk er 75 år!
1994Sorteringsanlegg for produksjonsanlegg settes i drift.
1996Gjenbruksstasjonene på Leangen og Hegstadmoen åpner.
1997Kildesortering av avfall fra husholdningene starter på Strinda og ordningen innføres i hele kommunen.
Renovasjon vest for Nidelven konkurranseutsettes.
Brann i sorteringshallen på Hegstadmoen gir skader for nærmere 20 mill. kr.
Kommunen oppretter en ny avfallsforvaltning, Avfallsseksjonen.
1998TRV mister renovasjonen vest for Nidelva. Sorteringsanlegget på Heggstadmoen reåpnes.
TRV tilpasser seg ny konkurransesituasjon, etablerer ny salgsavdeling.
1999Undersøkelse viser at det er i TRVs områder hvor byens innbyggere er mest fornøyd med renovasjonsordningen.
Gjenbruksstasjonen på Leangen stenges.
2000Norges første bil for bunntømming av containere kjøpes inn i forbindelse med nytt kildesorteringssystem i Midtbyen.
2002Trondheim Renholdsverk omdannes til aksjeselskap.
2005Trondheim Renholdsverk omdannes til konsern med 3 selskaper: Trondheim Renholdsverk AS, Retura TRV AS og Renholdsverket AS.
2006Renholdsverket får tildelt renovasjon for hele Trondheim kommune. De første nedgravde containerne settes ned og tas i bruk på Nedre Elvehavn, og blir forløperen til dagens løsning.
2007TRV etablerer seg for første gang utenfor Trondheim kommune, med egen virksomhet i Kristiansund (Nordvest Gjenvinning).
Renholdsverket går til innkjøp av 2 hybridbiler og 1 renovasjonsbil for avfallssug.
2008En ny sorteringshall for næringsavfall på 3750 kvm åpner.
2009Deponiforbudet trer i kraft 1. juli. En viktig milepæl for bransjen og for miljøet. Deponiet på Heggstadmoen blir stengt for godt.
2010Den første Gjenbruksdagen arrangeres på Torvet i Trondheim i samarbeid med Fretex. Dette blir en årlig tradisjon fram til Torget er under utbygging i 2018.
2013Trondheims første stasjonære avfallssug for husholdningsavfall åpnes på Grilstad Marina.
2014Oppstart for forprosjekt for sentralsorteringsanlegg for Midt-Norge i samarbeid med Trondheim kommune.
2015-2016Trondheim Renholdsverk (konsern) samler hele sin virksomhet på Heggstadmoen.
2018Trondheim Renholdsverk er 100 år!
2021BrukOm butikk åpnes på Nyhavna. Trondheim Renholdsverks konsept for å øke ombruk av varer som ellers ville blitt kastet, og stimulere til å redusere, reparere og redesigne brukte varer.